Creative Europe: MEDIA subprogramma

Het Creative Europe Programma (2014-2020) is de opvolger van het MEDIA Programma van de Europese Commissie ter versterking van de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en cross media-industrie en bouwt voort op het programma's  MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur. Het programma is erop gericht creativiteit te stimuleren. Tegelijkertijd heeft het ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid.

Op 17 juli 2013 bereikten het Europees Parlement (EP), de Raad van Europa en de Europese Commissie overeenstemming over de financiering van Creative Europa. Het budget voor het nieuwe subsidieprogramma is 1,462 miljard euro voor de periode 2014-2020. Dit is een verhoging van 9% ten opzichte van het budget van de huidige programma's, Cultuur en MEDIA. 824 miljoen euro is bestemd voor MEDIA, 455 miljoen voor Cultuur en 184 miljoen euro voor een cross-sectorale strand (met onder andere de nieuwe garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectors).

U kunt onder het MEDIA subprogramma subsidie aanvragen voor productie, distributie, vertoning, festivals, markttoegang en training. Nieuw zijn subsidies voor publieksbereik en mediawijsheid en voor de ontwikkeling van videogames. 

Er wordt financiële steun verleend op basis van oproepen, de zogenaamde ´Call for Proposals´. Zodra de oproepen door de Europese Commissie worden gepubliceerd, maakt de Creative Europe Desk NL dat kenbaar via mailingen aan de doelgroepen, op de website en in de nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar MEDIA@creativeeuropedesk.nl als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Voor de verschillende subsidies gelden verschillende deadlines. De voorwaarden voor indiening en ook de maximale hoogte van de aan te vragen subsidie verschillen per regeling. U kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding bij het doen van een aanvraag.

Het MEDIA subprogramma verhuist vanaf 1 november 2014 van het Directoraat Generaal Educatie en Cultuur weer terug naar de DG Connect, die de nieuwe naam krijgt: DG Digital Economy and Society (Digitale Economie en Maatschappij), o.l.v. de Duitser Günther Oettinger.

Alle EU-lidstaten en EER landen (Europese Economische Ruimte) zijn aangesloten bij het Creative Europe programma/MEDIA. Andere landen dan de lidstaten van de Europese Unie kunnen onder sommige voorwaarden deelnemen. Organisaties uit onderstaande landen kunnen een aanvraag indienen onder de genoemde voorwaarden en volgens de richtlijnen die per oproep gelden en/of deelnemen aan cross-border projecten met partners uit EU lidstaten. Klik hier voor de landen-updates.

Zoekt u het Creative Europe/MEDIA logo voor gebruik in MEDIA gesteunde films, activiteiten etc? Klik dan hier voor meer informatie over de logo's en het gebruik ervan.

Agenda