nu in de bioscoop!

Julieta

  • 20-12-16
  • Oproepen MEDIA Programma

Nieuwe subsidieoproep voor Ontwikkeling van Videogames (22-2016)

Het Uitvoerend Agentschap EACEA publiceerde vandaag de nieuwe subsidieoproep voor 'Ontwikkeling van Videogames' (EACEA/22/2016) met als deadline 2 maart 2017.

Welke projecten komen in aanmerking?
Deze subsidiemaatregel geeft steun aan de ontwikkeling van videogames, die voldoen aan de volgende criteria:

  • De videogames moeten een narratieve storytelling component hebben, met name in-game storytelling.
  • De videogame moet op een elektronisch toestel gespeeld worden, ongeacht welk platform of distributiemethode (PC, console, mobiel toestel, tablet, smart phones en andere technologieën). VR-projecten komen ook in aanmerking.
  • De videogame moet origineel, innovatief en een hoge creatieve waarde hebben.
  • De videogame moet bestemd zijn voor commerciële exploitatie en moet potentieel hebben om zich te richten op Europese en internationale markten.
  • Uitsluitend activiteiten tijdens de ontwikkelingsfase van de videogame komen in aanmerking. De ontwikkelingsfase zijn alle activiteiten tot er een eerste speelbare versie ontwikkeld is (Trial-versie, Alpha-versie of Bèta-versie), tot net voor het moment van de eerste testing en debugging. De productiefase mag ten vroegste van start gaan 8 maanden na indienen.
  • De maximale duur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor Media-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 36 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening en kan maximum met 6 maanden verlengd worden tot 42 maanden.

 

Wie komt in aanmerking?
Europese videogame-productiehuizen uit één van de deelnemende landen van het Media subprogramma met een proven track record. Met proven track record wordt bedoeld dat het productiehuis eerder een videogame heeft geproduceerd dat tijdens de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep commercieel gedistribueerd werd (commerciële distributie van 1 januari 2014 tot de datum van indiening). Persoonlijke credits en subcontracting voor de ontwikkeling of productie van een eerder werk worden niet aanvaard als proven track record.

 

Hoeveel kan ik aanvragen?
Het totale beschikbare budget voor 2017 bedraagt 3,78 miljoen euro.De subsidie per project bedraagt tussen 10.000 en 150.000 euro voor de ontwikkeling van een videogame op voorwaarde dat dit bedrag maximaal 50% van de subsidieerbare kosten bedraagt.

 

Een aanvraag indienen?
Download van de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel de richtlijnen, de FAQ en alle annexen.
Overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Bram Kranendonk of Andrea Posthuma bij Creative Europe Desk NL.

Agenda