nu in de bioscoop!

L'avenir

 • 20-12-16
 • Oproepen MEDIA Programma

Nieuwe subsidieoproep Steun voor Markttoegang (call 17-2016)

Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel (EACEA) publiceerde een nieuwe subsidieoproep:

Steun voor Markttoegang (17-2016)
Deadline: 2 februari 2017 - 12:00 uur

Doelstellingen:
Deze subsidieregeling steunt initiatieven die professionals helpen de zichtbaarheid van hun werk te vergroten door de toegang tot professionele markten en het gebruik van online business tools te bevorderen. Daarnaast worden ook initiatieven gesteund die de verspreiding van Europese audiovisuele werken bevorderen op alle distributieplatformen en via internationale samenwerkingsprojecten.

Welke acties komen in aanmerking?
ACTIE 1: Toegang tot fysieke markten voor Europese professionals (B2B):

Activiteiten die erop gericht zijn de toegang van professionals en Europese projecten tot professionele audiovisuele markten en beurzen zowel binnen als buiten Europa te vergemakkelijken, zoals coproductie- en financieringsmarkten.

ACTIE 2: Online tools bedoeld voor professionals:

 • Opzetten en ontwikkelen van een database en/of een netwerk van databases van Europese programma's en/of professionals in de audiovisuele industrie, bedoeld voor professionals.
 • Opzetten en ontwikkelen van innovatieve tools voor de Europese audiovisuele industrie en markt, gebruikmakend van de laatste digitale technologieën en gericht op professionals.
 • De inhoud van deze activiteiten moet zoveel mogelijk in meerdere Europese talen beschikbaar gemaakt worden, waaronder het Engels.
 • VoD-platformen, digitale distributieplatformen en digitalisering van audiovisuele werken zijn voor deze actie uitgesloten.

ACTIE 3: Promotionele activiteiten voor Europese werken (B2B):

 • Uitvoeren van gemeenschappelijke promotionele activiteiten binnen en buiten de deelnemende MEDIA-landen, die georganiseerd worden door pan-Europese netwerken of organisaties die minimaal vijftien deelnemende landen vertegenwoordigen en die gericht zijn op het faciliteren van de distributie en circulatie van Europese audiovisuele werken enerzijds en het netwerk tussen Europese professionals anderzijds.
 • Opzetten en implementeren van promotionele initiatieven en platforms, gericht op het ontwikkelen van nieuwe manieren van distributie van Europese audiovisuele werken en het aanmoedigen van kennisuitwisseling tussen professionals.
 • Deze activiteiten moeten georganiseerd en gecoördineerd te worden door een groep van minimaal drie verschillende organisaties uit drie verschillende MEDIA-landen.
 • De nadruk ligt op nieuwe digitale tools en nieuwe businessmodellen.

Budget
Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt ongeveer 7,5 miljoen euro voor circa 55 initiatieven. De steun wordt gegeven in de vorm van een subsidie van maximaal 60% van de totale projectkosten voor activiteiten die plaatsvinden binnen de deelnemende MEDIA-landen en tot 80% van de kosten van activiteiten die buiten de deelnemende landen plaatsvinden (mits gerechtvaardigd).

Wat is nieuw binnen deze oproep?

 • Markttoegang is niet meer alleen voor speelfilms bedoeld, maar is uitgebreid naar alle audiovisuele content, zoals korte films, video-games, cross-media, televisieseries en internationale content.
 • De verspreiding van Europese werken kan via alle platforms en in alle formats.
 • Binnen de oproep wordt grote nadruk gelegd op digitalisering, innovatie en de circulatie van talent en creativiteit.


Wilt u een aanvraag indienen?
Lees hier de Nederlandse samenvatting van deze oproep en download alle richtlijnen op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel.
Overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Andrea Posthuma of Bram Kranendonk bij Creative Europe Desk NL.

Agenda