nu in de bioscoop!

Uilebal

  • 19-12-16
  • Oproepen MEDIA Programma

Nieuwe subsidieoproep: Steun voor Automatische Distributie

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep geplaatst:
Steun voor Automatische Distributie

Deadlines: 28 april 2017 en 1 augustus 2018 (voor het herinvesteren van fondsen).

Het doel van de automatische steun voor filmdistributie is de bevordering van de transnationale distributie en branding van recente Europese films door het verstrekken van subsidies aan distributeurs voor verdere investering in niet-nationale Europese films.

De regeling werkt in twee fasen:
A. Het genereren van fondsen
B. Het herinvesteren van fondsen (reinvestment stage)

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep op een rij:

  • De volgende landen zijn toegetreden: Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië;
  • Online distributiekosten (transcoding kosten) mogen opgevoerd worden in Module 3 bij het herinvesteren van fondsen;
  • Het fonds wordt berekend door vermenigvuldiging van de bezoekersaantallen in een specifieke periode met een coëfficiënt die wordt vastgesteld op basis van het territorium waarin de film wordt gedistribueerd en de nationaliteit van de film. Deze bedragen zijn aangepast. Zo kan een Nederlandse of Belgische distributeur € 0,40 genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, € 0,55 voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en € 0,80 voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen.
  • In het geval van herinvestering geldt alleen nog het daadwerkelijke uitgekeerde bedrag (dat is berekend op basis van de eindafrekening). Het verschil tussen het toegekende en het uitgekeerde bedrag mag niet meer gebruikt worden voor herinvestering.
  • De minumum guarantee in module 2 van de herinvestering is aangepast voor Scandinavië, Tsjechië en Slowakije.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 20,2 miljoen euro voor 2017.

Wilt u een aanvraag indienen?
Op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA), kunt u de richtlijnen en annexen vinden. Vergeet ook niet om 'How to apply' goed door te lezen!

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Andrea Posthuma of Bram Kranendonk bij Creative Europe Desk NL

Agenda