MEDIA Mundus

MEDIA Mundus (2011-2013)

In totaal is er voor het programma MEDIA Mundus 15 miljoen euro uitgetrokken voor een periode van drie jaar.

MEDIA Mundus speelt in op de toenemende belangstelling voor de Europese filmindustrie en de mogelijkheden die door de wereldwijde samenwerking in de audiovisuele sector worden aangereikt. De keuze van de consument zal groter worden doordat er meer cultureel diverse producten op de Europese en internationale markten zullen komen en er zullen commerciële mogelijkheden worden gecreëerd voor de audiovisuele sector in Europa en de rest van de wereld.

De richtlijnen en aanvraagformulieren kunt u vinden onder het tabblad MEDIA Steun.

Nederlandse initiatieven die steun hebben ontvangen zijn:

Stichting Film Festival Rotterdam en het IDFA voor samenwerkingsprojecten met respectievelijk Argentinië en Canada.

 

Agenda