nu in de bioscoop!

Julieta

Resultaten per doelgroep

MEDIA goes International

Het MEDIA Mundus Programma is in 2014 opgenomen in het nieuwe Creative Europe Programma. Onder de oproepen Markttoegang, Training en Internationale Coproductiefondsen bestaan financieringsmogelijkheden voor projecten gericht op internationale samenwerking tussen de EU en daarbuiten.

Creative Europe Garantiefaciliteit

In 2016 start binnen het Creative Europe programma een nieuwe Garantiefaciliteit, waarmee het voor de culturele en audiovisuele industrie makkelijker wordt om toegang te krijgen tot bankkredieten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Klik hier voor meer informatie.


Agenda